Kasutustingimused

 

Need Kasutustingimused sätestavad ära tingimused, millega Besthoteloffers BV, KvK 56982879  (meie, meid või meie oma) võimaldab juurdepääsu Veebisaidile ja Informatsioonile.

1. Mõisted

Nendes Kasutustingimustes:

Informatsioon tähendab kogu teavet, mis on veebilehel kättesaadav, sh:

 1. hotellitoa kättesaadavus;
 2. hotellitoa hinnad;
 3. hotelli kirjeldused ja fotod;
 4. hotelli pakutavad mugavused;
 5. klientide arvamused ja
 6. toimetuse märkused;

Lubatud Eesmärk tähendab hotellimajutuse hindade ja teenuste võrdlust, mis on seotud broneeringute tegemisega ja / või reisi korraldamistega, kuid välistab igasuguse teabe taasavaldamise või taaspakkumise või mis tahes informatsiooni edastamise tarbijatele mis tahes elektroonilisel teel;

Kolmanda Osapoole Pakkumine tähendab kaupu ja teenuseid, mida pakutakse müügiks kolmanda osapoole poolt;

Koduleht tähendab veebisaiti, mis asub aadressil BestHotelOffers.net.

2. Juurdepääs

Sisenedes veebilehele, Te:

 1. nõustute käesolevate Kasutustingimustega; ja
 2. kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane.

3. Keelatud Tegevused

Te ei tohi:

 1. paljundada materiaalsel kujul, avaldada, esitada avalikult, suhelda avalikkusega, või teha kohandus teabest või selle osast, v.a see, mis on näidatud Lubatud Eesmärkides;
 2. informatsioonile või selle osale juurdepääsuks või selle jälgimiseks kasutada robotit, ämblikku, kaabitsat või muid automatiseeritud vahendeid, ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;
 3. rikkuda piiranguid ühelgi roboteid tõrjuval veebilehe päisel, või hiilida mööda või vältida muid meetmeid, mida kasutatakse, et vältida või piirata juurdepääsu veebilehele;
 4. kasutada meetmeid, mis asetab meie infrastruktuurile ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suure koormuse;
 5. üritada muuta, tõlkida, kohandada, dekompileerida, lahti võtta või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mida kasutame seoses oma veebilehega.

4. Hüvitamine

Teile tuleb meile hüvitada kõik kulud, nõueded, kohustused, kahjutasud ja kaod, mis on põhjustatud Teie poolt kogu teabe või selle osa kasutamisega, mis tahes muul eesmärgil kui Lubatud Eesmärgil.

5. Teabe kontrollimine ja riskide ülevõtmine

 

5.1 Teabe kontrollimine

Enne Kolmanda Osapoole Pakkumisega nõustumist või selle kasutamist, peate kontrollima andmete õigsust.

5.2 Riski üleminek

Võtate enda peale kõik riskid seoses Teie:

 1. veebilehe ja teabe kasutusega; ja
 2. Kolmanda Osapoole Pakkumise vastuvõtmise ja kasutamisega.

6. Garantii puudub

Me ei garanteeri:

 1. täpsust, kvaliteeti, täielikkust või veebilehe usaldusväärsust, teavet ja ühtki Kolmanda Osapoole Pakkumist;
 2. et veebileht ja teave on vigadeta, viirusevaba, katkematu või vaba ilma loata kasutamisest ja häkkeritest.

 

7. Üldine

 

7.1 Kogu arusaam

Need Kasutustingimused hõlmavad kogu osapoolte vahelist üksteise mõistmist ja on olulisemad igasugusest eelnevast osapoolte vahelisest suhtlusest.

7.2 Muudatused ja täiendused

Võime käesolevaid Kasutustingimusi muuta igal ajal, ilma Teile ette teatamata.

7.3 Valitsev seadus ja jurisdiktsioon

Kui meie poolt pakutavate teenuste suhtes kehtivad tarbijaseadustest tulenevad mõisted, piirab meie vastutus nende tingimuste rikkumise eest teenuste osutamist uuesti või teenuste osutamise kulude tasumist uuesti.

hotels
Kasutustingimused
© 2018 BestHotelOffers B.V.